Digitale nalatenschap

Wat wil jij dat er met jouw digitale nalatenschap (o.a. accounts, documenten, filmpjes, foto’s en mail) gebeurt als jij hier bij leven zelf niet meer over kunt beslissen of bent overleden?

Een digitale nalatenschap is alle digitale informatie die na overlijden achterblijft. Je zult je verbazen over de omvangrijkheid van jouw digitale nalatenschap. Omdat er voor een overledene geen privacywetgeving is, is het niet vanzelfsprekend dat jouw nabestaanden automatisch de erfgenamen zijn van jouw digitale nalatenschap. 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Europese Privacywetgeving (GDPR) is alleen van toepassing op een natuurlijk persoon bij leven. Hierdoor maakt een digitale nalatenschap standaard geen deel uitmaakt van een (levens)testament. Als jij dit niet hebt vastgelegd en jouw dierbaren geen actie ondernemen blijf jij voortleven in de digitale wereld. Wat voor onaangename verrassingen kan zorgen. Door hier tijdig mee aan slag te gaan, geeft dit niet alleen jou maar ook jouw naasten rust en houvast.

Als consulent digitale nalatenschap kan ik je informeren en adviseren over de digitale informatie die na overlijden achterblijft en de diensten die ik hier speciaal voor heb ontwikkeld. Het bijstaan van nabestaanden om vastgelegde wensen uit te voeren behoort ook tot de mogelijkheden.