Selecteer een pagina

Digitale nalatenschap

Wil je dat er na je overlijden ongevraagd in je digitale leven wordt gekeken? En dat je nabestaanden privé foto’s bekijken die je liever voor jezelf had gehouden?

Wat is een digitale nalatenschap (erfenis)? Dit betreft alle digitale informatie (data) die jij na overlijden achterlaat, online beschikbaar en actief blijft als je jouw specifieke wensen niet hebt vastgelegd. Denk hierbij aan berichten, bestanden, sociale media, filmpjes, foto’s en e-mails.

De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Hierin is de privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van alle rechten en plichten van een natuurlijk persoon (bij leven) vastgelegd. Wist je dat er geen privacywetgeving is voor een overledene en jouw naasten niet automatisch de erfgenamen zijn van jouw digitale leven (online identiteit). En het ziet er naar uit dat hier op korte termijn ook geen wetgeving voor gaat komen.

Als je hier zelf niets over vastlegt, kan dit er toe leiden dat jijzelf of nabestaanden voor onaangename verrassingen komen te staan. De kans is aanwezig dat nabestaanden andere keuzes maken dan dat jij eigenlijk voor ogen hebt. Of dat nabestaanden geen actie ondernemen waardoor jouw abonnementen, berichten, bestanden, filmpjes, foto’s, mail accounts en social media accounts online beschikbaar en actief blijven.

Mijn diensten zijn onafhankelijk en bestaan uit informeren, adviseren en ontzorgen door bewustwording te creëren van jouw digitale leven of die van een dierbare. Door dit inzichtelijk te maken en vast te leggen met de handvatten die ik hiervoor heb ontwikkeld. Het vastleggen en uitvoeren van specifieke wensen na overlijden behoort ook tot één van de mogelijkheden van mijn diensten.