Opzegservice

Het veiligstellen, overdragen, beëindigen of verwijderen van specifieke digitale informatie is complex en tijdrovend. 

Met deze dienst voer ik alle vastgelegde wensen en opzeggingen uit betreffende jouw accounts of van een dierbare die je aan mij hebt toegewezen en toevertrouwd.

Tijdens het intakegesprek formuleren wij jouw hulpvragen. Deze hulpvragen kunnen gaan over opzeggingen met betrekking tot Jouw Digitale Nalatenschap of die van een overleden dierbare.