Privacy statement

Dit privacy statement is van Nubia Smits, handelsnamen Nubia Smits en Digitale Nalatenschap wat is gevestigd aan de Haven 10 A, 2161 HK Lisse. Nubia Smits is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74158732.

Nubia Smits respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw gegevens te beschermen. Ik vind het belangrijk dat mijn service transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Ik ben dan ook voortdurend op zoek naar manieren om mijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerk ik jouw gegevens zorgvuldig en veilig.

In dit privacy beleid leg ik uit hoe ik persoonsgegevens verwerk in relatie tot mijn website nubiasmits.nl. Ik verzamel deze gegevens wanneer je mijn website bezoekt met jouw computer, tablet of mobiele telefoon. Dit privacy beleid is van toepassing op al mijn klanten en alle bezoekers van nubiasmits.nl.

Ik verwerk persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

– Uitvoeren van opdrachten voor advies en andere diensten
– Voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen
– Doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven

Jouw gegevens worden niet zonder toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens worden slechts opgevraagd voor het uitvoeren van een opdracht.

Wijzigingen
Nubia Smits kan van tijd tot tijd de privacy statement aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om de privacy statement regelmatig te raadplegen. Ik breng je op de hoogte stellen van fundamentele wijzigingen aan de privacy statement.

Contact
Wanneer je vragen hebt over dit privacy statement, kun je contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar info@nubiasmits.nl.