Selecteer een pagina

Werkwijze

De werkwijze van mijn diensten bestaat uit onderstaande stappen, namelijk: 

1. Intakegesprek

Aan de hand van een specifieke hulpvraag gaat er een intakegesprek plaatsvinden.

2. Offerte

Opstellen van een vrijblijvende offerte aan de hand van het intakegesprek.

3. Opdrachtbevestiging

Maken van een opdrachtbevestiging bij digitaal of schriftelijk akkoord op de offerte (incl. algemene voorwaarden, (deel)factuur opstellen, plan van aanpak, tijdslijn en volmacht).

4. Uitvoering

Realisatie aan de hand van de opdrachtbevestiging (incl. tussentijdse voortgang en bijstellen van de actiepunten).

5. Facturering

(Deel)factuur maken.

6. Evaluatie