Werkwijze 

1. Vrijblijvend intakegesprek

Om nader kennis te maken en samen een specifieke hulpvraag te formuleren.

2. Offerte

Opstellen en versturen van de offerte aan de hand van het intakegesprek.

3. Opdrachtbevestiging

Opstellen en versturen van de opdrachtbevestiging bij akkoord op de offerte (incl. algemene voorwaarden en volmacht).

4. Uitvoering

Realisatie van de ingevulde en ondertekend opdrachtbevestiging (incl. tussentijdse voortgang).

5. Facturering

Opstellen en versturen van de factuur als de opdrachtbevestiging is uitgevoerd.

6. Evaluatie

Na de uitvoering van de opdrachtbevestiging is de mogelijkheid aanwezig om een evaluatiegesprek te houden.